HALAINK

Itt bemutatásra kerülnek azok a halak amelyeket nagy (vagy kicsi) valószínűséggel meg lehet fogni horgászatra alkalmas eszközzel ma Magyarországon.

Természetesen itt is minden, a teljesség igénye nélkül olvasható, a teljességre törekedve. Sajnos még nem minden halról található (fény)kép az adatbázisomban, ezért örömmel venném a  segítségeteket, ha meg tudnátok lepni velük.

Békés halak

Ragadozó halak

Védett halak

Fokozottan védett halak

Rák (a képeket később tudom felrakni)

Békés Halak  
   
Méretkorlátozás alá eső fajok  
Amur (Ctenopharyngodon idella)  
Kecsege (Acipenser ruthenus)  
Márna (Barbus barbus)  
Ponty (Cyprinus carpio)  
   
Méretkorlátozás alá nem eső fajok  
Bagolykeszeg (Abramis sapa)  
Bodorka (Rutilus rutilus)  
Compó (Tinca tinca)  
Dévérkeszeg (Abramis brama)  
Ezüstkárász (Carassius auratus)  
Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix)  
Garda (Pelecus cultratus)  
Jász-keszeg (Leuciscus idus)  
Kárász (Carassius carassius)  
Kínai razbóra (Pseudorasbora parva)  
Lapos keszeg (Abramis ballerus)  
Naphal (Lepomis gibbosus)  
Paduc (Chondrostoma nasus)  
Pettyes busa (Aristichthys nobilis)  
Szélhajtó küsz (Alburnus alburnus)  
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba)  
Vágódurbincs (Gymnocephalus cernuus)  
Vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus)  
 

fel

Ragadozó halak  
   
Méretkorlátozás alá eső fajok  
Balin (Aspius aspius)  
Csuka (Esox lucius)  
Fekete sügér (pisztrángsügér) (Micropterus salmoides)  
Harcsa (Silurus glanis)  
Kősüllő (Stizostedion volgense)  
Menyhal (Lota lota)  
Pataki szajbling (Salvelinus fontinalis)  
Sebes pisztráng (Salmo trutta)  
Süllő (fogassüllő) (Stizostedion lucioperca)  
Szivárványos pisztráng (Salmo gairdneri)  
Törpeharcsa (Ictalurus nebulosus)  
   
Méretkorlátozás alá nem eső fajok  
Angolna (Anguilla Anguilla)  
Domolykó (Leuciscus cephalus)  
Sügér (Perca fluviatilis)  
 

fel

Védett halak  
Állas küsz (Chalcalburnus chalcoides mento)  
Botos kölönte (Cottus gobio)  
Cifra kölönte (Cottus poecilophus)  
Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)  
Fenékjáró küllő (Gobio Gobio)  
Fürge cselle (Phoxinus phoxinus)  
Gyöngyös koncér (Rutilus frisii meidingeri)  
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  
Homoki küllő (Gobio kessleri)  
Kövi csík (Neomachelus barbatulus)  
Kőfúró csík (Sabanejewia aurata)  
Kurta baing (Leucaspius delineatus)  
Leánykoncér (Rutilus pigus virgo)  
Pénzes pér (Thymallus thymallus)  
Réti csík (Misgurnus fossilis)  
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)  
Sima tok (Acipenser nudiventris)  
Sőregtok (Acipenser stellatus)  
Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)  
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)  
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus)  
Tarka géb (Proterorhinus marmoratus)  
Törpecsík (Sabanejewia aurata)  
Tüskés pikó (Gasterosteus aculeatus)  
Vágó csík (Cobitis taenia)  
Vágótok (Acipenser gueldenstaedti)  
Vaskos csabak (Leuciscus souffia agassizi)  
Viza (Huso huso)  
 

fel

Fokozottan védett halak  
Dunai galóca (Hucho hucho)  
Dunai ingola (Eudontomyzon mariae)  
Lápi póc (Umbra krameri)  
Magyar bucó (Zingel zingel)  
Német bucó (Zingel streber)  
Petényi-márna (Barbus meridionalis petényi)  
Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi)  
 

fel

 
 
 
www.sejt.hu - Horgász e-enciklopédia, hogy mindent tudhass! - Horgászoknak horgászatról horgászoktól.
Barangol.hu | kartotek.hu | mozogj.hu | ragacs.hu | SEJT.HU
sejt@sejt.hu Oldaltérkép